Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Nagłówek

Aktualności

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z REZERWY KFS

             Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Rezerwy   Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie do 29.09.2017 r. Środki z rezerwy Krajowego Funduszu...

WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że wydłuża termin składania wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin składania wniosków upływa 10.08.2017 roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PUP Lesko http://lesko.praca.gov.pl ...

NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z REZERWY KFS

         Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.08.2017 r. do 10.08.2017 r.   ...

NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS

              Powiatowy Urząd Pracy w Lesku , informuje, że w związku z powstałymi oszczędnościami  w kwocie 24 180,00 zł   z dniem 01. 08. 2017 r. wznawia nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu...

WZNOWIENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE ORAZ REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2017 r. Rozporzązenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospdoarczej (Dz.U. z 2017 r. poz....

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU OD STYPENDIUM

UWAGA ! Zmiana przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Informujemy, że począwszy od dnia 05.07.2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgodnie z załączonym pismem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Załączniki Pismo z MRPiPS ...

PRACA ZA GRANICĄ - SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że dnia  12.05.2017 r. o godz. 10:00 w pok. 209  odbędzie się spotkanie z przedsatwicielami Firmy Contrain Poland Sp. z o.o., która poszukuje  osób zainteresowanych pracą w Holandii, Niemczech oraz Belgii w branżach rolniczej, ogrodniczej, produkcyjnej, recyklingowej, pieczarkowej,...

ZMIANA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od dnia 01.04.2017 r. nastąpi zmiana kryteriów przyznawania bonu na zasiedlenie. Więcej informacji znajduje się pod adresem:  ...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie rekrutacyjne, osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Holandii w zawodach: cieśla szalunkowy, hydraulik, stolarz, elektryk.   Spotkanie odbędzie się dnia 29.03.2017,godz.10:00 w WUP Rzeszów, Oddział Zamiejscowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27b,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę