Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA

W dniu 13 listopada 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku będzie nieczynny   - Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w  Lesku w zamian za święto...

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie środków w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór od 11.10.2017r. do wyczerpania środków KFS.   Kwota jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy wynosi 5 708 złotych i pochodzi z...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ ZATRUDNIENIA W RAMACH REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

UWAGA 15 października 2017 r. ostateczny termin przyjmowania wniosków o zawarcie umowy dot. refundacji części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnej osoby do 30 roku życia   Zgodnie z przepisami art. 150 g ust. 2 - 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z REZERWY KFS

             Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Rezerwy   Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie do 29.09.2017 r. Środki z rezerwy Krajowego Funduszu...

WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że wydłuża termin składania wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin składania wniosków upływa 10.08.2017 roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PUP Lesko http://lesko.praca.gov.pl ...

NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z REZERWY KFS

         Powiatowy Urząd Pracy w Lesku uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.08.2017 r. do 10.08.2017 r.   ...

NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KFS

              Powiatowy Urząd Pracy w Lesku , informuje, że w związku z powstałymi oszczędnościami  w kwocie 24 180,00 zł   z dniem 01. 08. 2017 r. wznawia nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu...

WZNOWIENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE ORAZ REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2017 r. Rozporzązenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospdoarczej (Dz.U. z 2017 r. poz....

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU OD STYPENDIUM

UWAGA ! Zmiana przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Informujemy, że począwszy od dnia 05.07.2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgodnie z załączonym pismem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Załączniki Pismo z MRPiPS ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę