Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Nagłówek

Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z przeprowadzką Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku w dniach 16.02.2018 r. oraz 19.02.2018 r. mogą wystąpić problemy z kontaktem z pracownikami Urzędu. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Lesku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PIT-11 ZA 2017 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, ze Informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT -11) za 2017 rok można odebrać osobiście w Pokoju 211 (Księgowość) w terminie od dnia 29 stycznia do 16 lutego 2018 r.   Od dnia 19 lutego 2018 PIT-11 będą sukcesywnie wysyłane pocztą. ...

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE W 2018 ROKU PROGRAMÓW NA RZECZ ZATRUDNIENIA ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

  PODZIAŁ ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE w 2018 r. programów na rzecz zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.     Powiatowa Rada Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków  na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz...

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że z dniem 29.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków finansowanych ze środków Funduszu Pracy:   o zorganizowanie stażu –  okres odbywania stażu średnio do 6 miesięcy;  o przyznanie bonu na zasiedlenie   –  do kwoty 7.500 zł.;  o przyznanie bonu...

WZNOWIENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (III)"

  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 –...

ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że począwszy od 01 stycznia 2018 roku ulegają zmianie zasady zatrudniania cudzoziemców, a zwłaszcza: - oświadczenia o powierzeniu pracy sezonowej cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie sezonowych , - będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę...

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Ankieta badająca zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w   ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Krajowy Fundusz Szkoleniowy  to część Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z...

PRACODAWCO !

Jeżeli w 2018 roku zamierzasz zatrudnić cudzoziemców, uprzejmie informuję, że z dniem 01 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Szczegóły w załączonych ulotkach informacyjnych. Załączniki ...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Powiatowy  Urząd Pracy w Lesku informuje, że z dniem 22.12.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków: o przyznanie bonów na zasiedlenie  finansowanych  w ramach projektu:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)"   o zorganizowanie staży  finansowanych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 76 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę