Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Nagłówek

Aktualności

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż.

Powiatowy  Urząd Pracy w Lesku informuje, że z dniem 18.10.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych  w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)". ...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE

Powiatowy  Urząd Pracy w Lesku informuje, że z dniem 17.10.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)" oraz ze środków Funduszu Pracy . ...

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że z dniem 26.09.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNAWANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (IV)”

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (IV)" ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu  Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że z...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z FUNDUSZU PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Lesku ogłasza, że od dnia 18.09.2018 r.  będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą się ubiegać osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy. Składane wnioski winny...

KOMUNIKAT DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW FIRMY "BEZPIECZNY LIST"

Załączniki Komunikat dla byłych pracowników firmy BEZPIECZNY LIST

WOLNE ŚRODKI NA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Informujemy , że posiadamy wolne środki na poszczególne formy aktywizacji zawodowej tj.: - staże, - prace interwencyjne, - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  - szkolenia, -  bon zasiedleniowy. Osoby zainteresowane...

PROJEKT "AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Oś priorytetowa...

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje o realizacji projektu  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)"   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020  Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie...

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Lesku ogłasza ponowny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę