Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LESKIM (V)”

Okres realizacji projektu  01.02.2019 r. - 31.12.2019 r. Wartość projektu 596.331,00 zł. Cel projektu Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP Lesko.   Do udziału w projekcie zapraszamy 1. Osoby powyżej 29 roku życia,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę